ONLINE SINHRONĀ TULKOŠANA

UZZINĀT CENU

PAR PAKALPOJUMU

Laikā, kad apkārt notiekošais diktē savus noteikumus un klātienes pasākumu organizēšana nav iespējama, tas liek mums pieņemt jaunus izaicinājumus.

Pēc mūsu klientu un sadarbības partneru pieprasījuma, piedāvājam iespēju tehniski organizēt ne tikai attālinātu virtuālo tikšanos, diskusiju vai konferenci, bet nodrošināt to arī ar sinhrono tulkojumu.

Visas iesaistītās personas atrodas katra savā lokācijā, gan pasākuma dalībnieki, gan personas, kuras uzstājas ar prezentāciju, vai diskuisjas dalībnieki, kā arī sinhronie tulki.

UZZINĀT CENU
0 %
RAST RISINĀJUMU IKVIENAI VAJADZĪBAI
0 %
PROFESIONĀLS SERVISS

TEHNISKAIS RISINĀJUMS

Mēs nodrošinām pasākuma tehnisko administrāciju online platformā kā arī piesaistām sinhronos tulkus.

Šāds risinājums dod iespēju organizēt svarīgu pasākumu neklātienē, ievērojot visus norādījumus un noteikumus, kas izsludināti un attiecināmi uz sociālo distancēšanos.

Ja jums ir aktuāls šāds tehniskais risinājums, sazinieties ar mums, lai noskaidrotu vai Jūsu ieceri varam realizēt ar mūsu piedāvāto risinājumu.

Organizatoru ievērībai: pakalpojuma veiksmīgai nodrošināšanai, viens no noteikumiem ir saprātīgi pakalpojuma pieteikšanas termiņi, lai varam tehniski sagatavoties pasākumam. Tāpat būs nepieciešami visu iesaistīto dalībnieku kontakti. (e-pasts)

Būtu jāņem vērā, ka neklātienes risinājumu kopējā kvalitāte ir atkarīga arī no katra konkrētā dalībnieka interneta pieslēguma stabilitātes, un izmantoto ierīču kvalitātes un veiktspējas (datori, austiņas mikrofoni)

UZZINĀT CENU

PASĀKUMA MODEĻI

Iespējami dažādi pasākuma modeļi.

Gan diskusiju panelis, gan prezentācijas auditorijas priekšā. Iespējami kā viens, tā vairāki runātāji.

Prezentētājiem ir iespēja uzstāšanās laikā rādīt sagatavotu vizuālo prezentāciju.

Iespēja tehniski nodoršināt sinhrono tulkojumu līdz 3 darba valodām vienlaicīgi.

Gan runātāji, gan klausītāji pēc izvēles var saņemt sinhrono tulkojumu.

Būtiski – visas iesaistītās personas atrodas attālināti!

Iesaistītajām personām savā lokācijā nepieciešams stabils interneta pieslēgums  (vēlams pieslēgums ar vadu), dators, austiņas un mikrofons (mikrofons var būt gan iebūvēts gan ārējais).

Visi pasākumā iesaistītie dalībnieki saņem uzaicinājumu elektroniski, e-pastā dalībai pasākumā.

Sekojot norādījumiem pievienojas konkrētajam pasākumam.

Par pakalpojuma pieejamību un izmaksām lūdzu sazinieties ar mums.