VIDEO TIEŠRAIDES, AUDIO UN VIDEO IERAKSTS

UZZINĀT CENU

PAR PAKALPOJUMU

Dažādu pasākumu, semināru un konferenču norise arvien biežāk tiek piedāvāta arī video formātā, lai sasniegtu ievērojami lielāku auditoriju nekā tikai pasākuma norises vietā esošos dalībniekus. Tāpat video tiešraides nodrošina iespēju virtuāli savienot pasākumus, kas vienlaicīgi notiek dažādās vietās.

  • Baltic Conference Rental nodrošina video tiešraidi arī vairākās valodās.
  • Tiešraides laikā filmētais materiāls tiek ierakstīts, apstrādāts un rezultātā sagatavots skatīšanai gatavs konferences materiāls.
  • Pēc pasūtītāja pieprasījuma sagatavosim saīsinātu pārskata video materiālu par pasākumu.
  • Sagatavoto materiālu ir iespējams ierakstīt uz datu nesēja vai saglabāt uz pasūtītāja servera, un vēlāk to var izmantot mārketinga vajadzībām, arhīvam vai publicēt interneta vietnēs.

Tiešraides un video ierakstu veic pieredzējuši tehniskie  speciālisti, kas multimediju un interneta vidē profesionāli strādā kopš 2000. gada. Izmantojam tikai profesionālu,  kvalitatīvu filmēšanas tehniku, tādējādi nodrošinot augstas kvalitātes FullHD (1080p) izšķirtspējas video translēšanu un saglabāšanu datu nesējā. Tomēr, jāņem vērā, ka tiešraides kvalitāte ir atkarīga arī no pasākuma norises vietā pieejamā Interneta savienojuma kvalitātes – ja datu pārraides ātrums nav pietiekošs, var gadīties, ka tiešraidi nevarēs nodrošināt. Tāpat jāņem vērā, ka video materiāla kvalitāti ļoti būtiski ietekmē apgaismojums tāpēc piedāvājam uzstādīt filmēšanas vajadzībām piemērotu papildu apgaismojumu.

UZZINĀT CENU